دوفصلنامۀ ادب‌نامۀ تطبیقی، براساس مجوز شماره‌ی 92/33605 مورخ 92/11/29 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ابتدا با عنوان «پژوهش‌نامۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه پیام نور کردستان» آغاز به کار نمود که پس از مدتی، با عنایت به تکراری بودن عنوان، براساس مجوز شماره‌ی 92/8520 مورخ 93/4/11 به نام «ادب‌نامۀ تطبیقی» تغییر عنوان یافت. این نشریه در تاریخ 93/7/30 طی مجوز شماره‌ی 3/18/139675  موفق به اخذ تأییدیه از دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده و برای غنا بخشیدن به حوزۀ تخصصی مورد نظر، آماده دریافت آثار علمی کلیه اصحاب قلم و علاقمندان فرهیخته است.

این نشریه در زیر مجموعه نشریات دانشگاه پیام نور منتشر گردیده و در مسیر اخذ رتبه علمی و پژوهشی، در حال حاضر مشمول کسب امتیاز نشریات تخصصی پیام نور بر اساس جدول شماره 4 آیین نامه پژوهانه می‌باشد.

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1394 

5. بررسی تطبیقی فخر ادبی در اشعار متنبی و نالی

صفحه 55-72

عبدالله رسول‌نژاد؛ هادی رضوان؛ پیشوا ابراهیمی


6. بن‌مایه‌های مشترک عشق به وطن در اشعار ابراهیم طوقان و طاهره صفارزاده

صفحه 73-84

ابراهیم نامداری؛ نسیبه طاهری؛ نرگس لرستانی؛ مسعود باوان‌پوری